O nas
Program
Modlitewnik
Nowiny
Galeria
Inne strony
Kontakt
Piosenki

KALENDARIUM

kwiecień 1993 Pierwsze rozmowy Marka i Bożeny o potrzebie spotkań dla całych rodzin z problemem alkoholowym w celu ratowania małżeństwa i rodziny

23 lipca 1994 Wyjazd do rodziny Andrzeja i Danusi z Giedajt, kontynuacja rozmów o potrzebie spotkań rodzinnych w oparciu o program 12 kroków AA, Al-Anon i Alateen oraz Dekalog; Droga Krzyżowa w Glotowie – TĘCZA

styczeń 1996 Poznanie Marka Malisiewicza i poinformowanie go o istnieniu Wspólnoty Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym w parafii św. Jana Kantego u ks. Lucjana Szcześniaka w Legionowie

19-22 lutego 1996 Spotkanie u Ojców Pallotynów w Konstancinie: przedstawienie celu spotkań rodzinnych; warsztaty z psychologami i terapeutami katolickimi

22 marca 1996 Spotkanie z Ks. Lucjanem Szcześniakiem z Legionowa - przedstawienie pomysłu pielgrzymki do Ojca Świętego w intencji rodzącej się Wspólnoty

kwiecień 1996 Otrzymanie wsparcia i błogosławieństwa na wyjazd do Rzymu od o. Krzysztofa Kościeleckiego z OAT w Zakroczymiu i ks. Zbigniewa Kanieckiego z Płocka

29 kwietnia 1996 Wysłanie poprzez osoby duchowne listu do Ojca Świętego o planach utworzenia Wspólnoty Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym i prośba o błogosławieństwo dla tejże wspólnoty

4 maja 1996 Początek pielgrzymki do Rzymu; wyjazd z Częstochowy po Mszy Św. na Wałach: Bożena i Marek Grunwald, Marek Malisiewicz i Teresa Kopka

8 maja 1996 - Audiencja u Ojca Świętego Jana Pawła II: podarowanie Mu książki: "Piosenki - świadectwa. Przekaz nadziei i własnych doświadczeń" będącej świadectwem siedmiu lat drogi ku trzeźwości rodziny Marka i Bożeny; uzyskanie dedykacji Ojca Świętego na pierwszym egzemplarzu tej książki; otrzymanie od Ojca Świętego Modlitwy za rodzinę wraz z wypisanym ręcznie błogosławieństwem; otrzymanie specjalnego błogosławieństwa dla zawiązującej się Wspólnoty wraz ze wskazaniem przekazanym przez Panią Wandę Półtawską Gietrzwałdu jako miejsca spotkań

lipiec 1996 - Kolejne spotkanie dwóch rodzin - Marka i Andrzeja w Giedajtach.

wrzesień 1996 List od rodziny Czesława i Krystyny z Legnicy, który spowodował zorganizowanie pierwszych rekolekcji Wspólnoty

12-15 grudnia 1996 Pierwsze Ogólnopolskie Rekolekcje Wspólnoty Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym pod przewodnictwem Ojca Krzysztofa Kościeleckiego z Zakroczymia

od 1997 Coroczne rekolekcje Wspólnoty w Gietrzwałdzie w miesiącu sierpniu - miesiącu maryjnym i trzeźwości

od jesieni 1998 Msza Św. w intencji trzeźwości w rodzinach i w całym narodzie w każdą czwartą niedzielę miesiąca w Parafii Św. Jana Kantego w Legionowie, po Mszy spotkanie formacyjne wspólnoty, któremu przewodniczy proboszcz parafii ks. Dziekan Lucjan Szcześniak oraz praca nad programem wspólnoty opartym na Dekalogu i Katechizmie Kościoła Katolickiego (jednocześnie rezygnacja z podpierania się programem AA, Al-anon, Alateen gdyż wielu członków wspólnoty korzystało i tak z tych programów)

luty 2003 - Rozpoczęcie nowej formy pracy Wspólnoty -  spotkań domowych - w każdy piątek tygodnia Wspólnota spotykała się w innym domu: u Bożeny i Marka w Legionowie, Hani i Krzysztofa w Nieporęcie, Ewy i Edwarda w Legionowie, Małgosi i Wojtka w Legionowie, Bożeny i Mietka w Modlinie, Agnieszki i Janusza z Serocka, Ewy i Tomasza z Krogul, Zosi i Grzegorza z Pułtuska, Ewy i Piotra z Legionowa, Małgosi i Jarka z Legionowa, Sławki i Grzegorza z Olszewnicy; w spotkaniach domowych uczestniczą czasem również kapłani: o. Krzysztof z Zakroczymia i ks. Lucjan z Legionowa. Praca na programie wspólnoty.

wrzesień 2004 Pisemne zawiadomienie - listy do Ojca Świętego Jana Pawła II o realizacji polecenia „jedźcie do Gietrzwałdu” – potwierdzającego kontynuację corocznych spotkań Wspólnoty w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie oraz list o. Krzysztofa Kościeleckiego – ówczesnego opiekuna wspólnoty (listy dostarczyła Ojcu Świętemu osobiście Danusia z Olsztyna)

październik 2004 Początek spotkań Wspólnoty Rodzin przy parafii Miłosierdzia Bożego w Gostyninie prowadzonych przez Iwonę i Karola, na których również jest obecny kapłan

grudzień 2004 - Domowe spotkania Wspólnoty Rodzin w Radziejowie w domach: Danusi i Zdzisława, Eli i Piotra, Sławka i Teresy, na których również są obecni kapłani, a następnie przeniesienie spotkań Wspólnoty do Domu parafialnego przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

wrzesień 2005 Domowe spotkania Wspólnoty Rodzin w Ciechanowie w domach: Marzeny i Wieśka, Uli. Marylki i Benka, a następnie rozpoczęcie spotkań w wikariacie przy parafii św. Tekli (maj 2014 r.)

marzec/kwiecień 2006 r. – duży artykuł o wspólnocie w dwumiesięczniku Trzeźwymi bądźcie wydawanym w Zakroczymiu pod wymownym tytułem „Ojciec Święty Jan Paweł II pobłogosławił tę wspólnotę”.

grudzień 2005 i 2006  spotkania świąteczne w Zakroczymiu (drugi dzień świąt Bożego Narodzenia)

grudzień 2007 – początek spotkań noworocznych w OAT w Zakroczymiu (żegnanie starego i witanie nowego roku Mszą św. o północy)

Kolejne lata bez większych wydarzeń - stały program spotkań i rekolekcji. Nieustająca modlitwa o rozwój wspólnoty

Listopad 2010 r. – pierwsze publiczne przedstawienie wspólnoty w czasie wieczoru wspomnień o Ojcu Benignusie Sosnowskim w Zakroczymiu

luty 2011 Początek spotkań Wspólnoty przy parafii Św. Aleksego w Płocku-Trzepowie

marzec 2011 Początek spotkań Wspólnoty Rodzin przy parafii Św. Leonarda – Sanktuarium Świętego Krzyża w Słupcy

marzec 2011 Początek spotkań Wspólnoty Rodzin przy parafii Św. Wojciecha w Nasielsku

kwiecień 2011 wyjazd delegacji Wspólnoty na uroczystości beatyfikacyjne Ojca Św. Jana Pawła II do Rzymu

30 września – 2 października 2011 r. I-szy Kongres Liderów Wspólnoty w Słupcy – praca nad aneksem do statutu wspólnoty

marzec 2012 Początek spotkań domowych Wspólnoty Rodzin w Gdańsku w domach Marzeny i Jacka, Ewy i Stefana

maj 2012 r. – pierwszy biuletyn wspólnotowy zawierający program wspólnoty, a więc Dekalog opracowany szczegółowo oraz modlitewnik

wrzesień 2012 r. – zatwierdzenie Statutu Wspólnoty na okres 3 lat w diecezji warszawsko-praskiej przez abp Henryka Hosera

marzec 2013 r. – założenie wspólnoty w Ciemniewku przy parafii św. Mikołaja

 

kwiecień 2013 – założenie wspólnoty w Polskiej Misji Katolickiej w Brukseli (spotkania okresowo zawieszone)

 

4-6 października 2013 – II-gi Kongres Liderów Wspólnoty Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym w Rywałdzie Królewskim

 

Czerwiec 2014 r. – uczestnictwo w 33. Ogólnopolskiej Pielgrzymce w intencji trzeźwości na Jasnej Górze. Prezentacja wspólnoty

 

Sierpień 2015 r. XX Jubileuszowe Rekolekcje Wspólnoty w Gietrzwałdzie z udziałem Biskupa Tadeusza Bronakowskiego i Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego, kilkunastu księży katolickich zaprzyjaźnionych ze wspólnotą oraz licznie zaproszonych gości

 

Sierpień 2015 –wydanie książki „Blaski i cienie rodziny” Histora powstania wspólnoty, życiorysy – świadectwa założycieli – Bożeny i Marka Grunwaldów oraz historia spotkań gietrzwałdzkich, zakroczymskich wraz ze świadectwami członków wspólnoty, księży, psychologów.

 

Lipiec 2016 r – III-ci Kongres Liderów Wspólnoty Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym w Markowicach

 

Październik 2016 r. - Zatwierdzenie statutu wspólnoty na kolejne 3 lata

 

Marzec 2017 r.- Spotkanie z Biskupem diecezji płockiej Piotrem Liberą, złożenie pisma z prośbą o ustanowienie ks. Wojciecha Piórkowskiego z Gostynina asystentem kościelnym wspólnoty – prośba załatwiona pozytywnie

 

Kwiecień 2017 r. – pismo do Konferencji Episkopatu Polski celem poinformowania o 21. latach działalności Wspólnoty na terenie Polski. Złożenie pisma pilotował Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski. Odpowiedź z KEP, że na najbliższym (czerwiec) posiedzeniu plenarnym KEP w Zakopanem wspólnota będzie przedstawiona wszystkim biskupom – pismo od Abp Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego – z pasterskim błogosławieństwem i przesłaniem modlitewnym

 

16-20.08.2017 r. → XXII Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Gietrzwałdzie

→ STACJA NARODOWEGO KONGRESU TRZEŹWOŚCI


18.08 - DZIEŃ KONGRESU z udziałem Ks. Biskupa Tadeusza Bronakowskiego


21 - 24.09.2017 r. CENTRALNE UROCZYSTOŚCI  NARODOWEGO KONGRESU TRZEŹWOŚCI  na UKSW w Warszawie z licznym udziałem członków naszej wspólnoty z całej Polski

 

15.10.2018 r.

Prezentacja wspólnoty na Spotkaniu Dekanalnych Duszpasterzy Trzeźwości w Zakroczymiu

 

W tym kalendarium opisane są tylko ważniejsze wydarzenia. Na co dzień wspólnota żyje trybem „rodzinnym”. Częste kontakty: spotkania formacyjne -  przykościelne po Mszach św. o trzeźwość w rodzinach i całym narodzie, spotkania domowe wspólnoty, spotkania organizacyjne przed rekolekcjami i ważniejszymi wydarzeniami, spotkania rocznicowe wspólnoty co 5 lat, a także bardzo wiele spotkań kameralnych w gronie kilku rodzin, kilku lub kilkunastoosobowe. Stałe kontakty telefoniczne i mailowe.